Disclaimer

We zijn trots op onze website en besteden de grootst mogelijke zorg aan het onderhouden ervan. Ondanks deze constante zorg, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Wij proberen dit naar vermogen te voorkomen, maar sluiten via deze disclaimer alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Allard Möller Management Groep BV is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via deze website is verkregen.

© 2010-2019, AM Management Groep BV   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |   Sitemap

website: Sbddesign.nl