Voorbeelden van door ons ingevulde functies
Opdrachten

Commercieel Directeur a.i.

De markt waarop deze organisatie zich begeeft is sterk in ontwikkeling en men wil de eigen organisatie daarom aanpassen aan deze veranderingen in de markt. Hiervoor is het noodzakelijk de strategie te wijzigen. De interim-manager krijgt de opdracht een marktstrategie te ontwikkelen, waarbij de bediening van klanten voor een belangrijk deel via internet zal gaan. Dit zal ook gevolgen hebben voor de inrichting van de betrokken bedrijfsonderdelen. Rapportage aan de Raad van Bestuur.

Divisie Directeur a.i.

Deze organisatie heeft een moeilijk jaar achter de rug. Eén van de divisies presteert op zich goed, maar er wordt nagedacht over het bestaansrecht i.v.m. de stevige concurrentie en daaraan gekoppelde lage marges. Overwogen wordt de activiteiten van deze divisie elders onder te brengen. De interim-manager krijgt de opdracht om de voor- en nadelen daarvan in kaart te brengen, de bemanning aan boord te houden en de huidige activiteiten zo goed mogelijk te herstructureren.

Directeur Corporate Control a.i.

Het bedrijf staat aan de vooravond van een mogelijke overname. Dat brengt de nodige onrust met zich mee voor deze organisatie. De interim-manager heeft als opdracht de rust terug te brengen en de kwaliteit van dienstverlening te verhogen. Dat betekent veel aandacht voor mensen en daar waar mogelijk een verbetering van deels verouderde processen door te voeren.

HR Directeur a.i.

In verband met de internationale groei van deze dienstverlener was de behoefte ontstaan aan het optimaliseren van het internationale HR beleid en het goed neerzetten van de basis HR-structuren en processen. Eén van de doelstellingen voor de interim-manager is het realiseren van een betere internationale samenwerking.

Programma Manager a.i.

Dit internationale bedrijf was recent overgenomen door een beursgenoteerde onderneming. Er was reeds een keuze gemaakt voor een ERP systeem, waarvan de implementatie vlot moest worden getrokken. De interim-manager kreeg de opdracht om de voorwaarden te creëren, waaronder het implementatietraject tot een tijdige en succesvolle uitrol zou dienen te komen. Rapportage aan de Raad van Bestuur.

Sales Directeur Europa a.i.

Deze organisatie maakt een enorme groei door. De internationale ambities hebben op de consumentenmarkt reeds haar vruchten afgeworpen. Nu wil men ook de B-to-B markt verder uitbouwen. De interim-manager krijgt de opdracht een B-to-B salesorganisatie op te bouwen en een markt/channelstrategie te ontwikkelen voor Europa.

ICT Directeur a.i.

Het bedrijft heeft recent een aantal internationale overnames gedaan. De ICT systemen sloten niet goed aan, zodat er een keuze gemaakt moest worden voor een nieuw ERP systeem. De interim CIO was onder meer verantwoordelijk voor de pakketselectie en implementatie daarvan, master data management en het ontwikkelen van een nieuwe IT strategie.

© 2010-2019, AM Management Groep BV   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |   Sitemap

website: Sbddesign.nl