Privacy policy

Als u op enigerlei wijze persoonlijke informatie via deze website aan ons verstrekt, is dat een uiting van vertrouwen. Met deze Privacy Policy laten wij u weten hoe wij met dit vertrouwen omgaan: wij zullen op geen enkele wijze uw gegevens openbaar maken of ter beschikbaar stellen aan derden, tenzij daartoe gedwongen door wetgeving of jurisprudentie. Heeft u desondanks het gevoel dat wij niet correct met uw persoonlijke gegevens omgaan, meld het ons dan meteen via e-mail op info@allardmoller.nl.

© 2010-2019, AM Management Groep BV   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |   Sitemap

website: Sbddesign.nl